אירועים פרטיים

המוזיאון מציע אירועים פרטיים בהתאמה לפי צרכי הלקוח. אנו פנו למחלקת מכירות במייל: osnat@moitlv.co.il