חדר האינסוף

חדר האינסוף

בחדר האינסוף שלנו לא תפסיקו להתפלא, להתפעל ובעיקר ליהנות. מראות בגובה מלא מותקנות בכל מקום ויוצרות אשליה אופטית של חלל אינסופי. מובטחות אינסוף הזדמנויות צילום מדהימות!

בחזרה למוצגים